งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา 2552
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 

 

 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2552  
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”   ( Best of  Both  Worlds )  
จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 18 – 20  เมษายน พ.ศ. 2553  ณ  ฮอลล์  1 – 8   อิมแพค  เมืองทองธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )  อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต 3 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  และการร่วมงาน ระดับประเทศ  ดังนี้

     
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ