งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”  
จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ ๒๖ –๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  ชาเลนเจอร์ ๒   อิมแพค  เมืองทองธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประูถมศึกษา เชียงใหม่  เขต ๓
ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน ระดับประเทศ  ดังนี้

   
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ระดับมัธยมศึกษา
 
 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ