การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

รางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖)
ระบำ ย่องหงิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่   ๒๖    มกราคม    ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )จำนวน  ๖ คน  เป็นตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ –๖  ในระดับประเทศ  ในชุด “ระบำย่องหงิด”
ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน   ๑๒  ทีมสุดท้าย  จนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ 
เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๔  ณ  เวทีการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  อาคารชาเลนเจอร์ ๒  เมืองทองธานี
โดยได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป 
ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม   นาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมี ดร.นพรัตน์  หวังในธรรม ศิลปินอาวุโส กรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ
ทั้งนี้มีทีมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ตามลำดับ ดังนี้

 

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

รางวัล

โรงเรียน

สังกัด

ชนะเลิศ

ร.ร.ชุมชนบ้านระกาศ

สมุทรปราการ เขต ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ร.ร.อนุบาลสุริยาอุทัย

นครราชสีมา  เขต ๗

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.ร.บ้านคลองพังกลาง

สุราษฎร์ธานี  เขต ๓

เหรียญทอง

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒(บ้านเอก)

เชียงใหม่  เขต ๓

เหรียญทอง

ร.ร.อนุบาลลานสัก

อุทัยธานี  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.บ้านเขาดิน

กระบี่

เหรียญทอง

ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สมุทรสาคร

เหรียญทอง

ร.ร.วัดท่าประดู่

สงขลา  เขต ๓

เหรียญเงิน

ร.ร.เมืองสุรินทร์

สุรินทร์  เขต ๑

เหรียญเงิน

ร.ร.บ้านอีเลิศ

เลย  เขต ๒

 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ