การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

รางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๓)
ระบำ  ย่องหงิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
วันที่   ๒๖     มกราคม    ๒๕๕๔
ณ  ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี


 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒  ( บ้านเอก ) จำนวน  ๖ คน  เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ในระดับประเทศ  ในชุด “ระบำย่องหงิด”
ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน   ๑๒   ทีมสุดท้าย  จนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง  ระดับประเทศ
เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  เวทีการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  อาคารชาเลนเจอร์ ๒  เมืองทองธานี 
โดยได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนที่มีฝีมือชั้นเลิศ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  นาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมี ดร.นพรัตน์  หวังในธรรม  ศิลปินอาวุโส กรมศิลปากร  เป็นประธานกรรมการ    
ทั้งนี้ มีทีมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ตามลำดับ  ดังนี้

 

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

รางวัล

โรงเรียน

สังกัด

ชนะเลิศ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา  เขต ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ร.ร.พะเยาพิทยาคม

พะเยา  เขต ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.ร.ประเทียบวิทยาทาน

สระบุรี  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.โยธินบำรุง

นครศรีธรรมราช  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์

ร้อยเอ็ด  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.พรหมานุสรณ์

เพชรบุรี  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.สตรีวิทยา ๒

กรุงเทพมหานคร เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.บ้านนาเก็น

อุดรธานี  เขต ๔

เหรียญทอง

ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม

เพชรบูรณ์  เขต ๓

เหรียญทอง

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)

เชียงใหม่  เขต ๓

เหรียญทอง

ร.ร.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.นารีนุกูล

อุบลราชธานี เขต ๑

 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ