การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

รางวัลชนะเลิศ    
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   ระดับประถมศึกษา  (ป.๔-๖)
การแสดงชุด  ฟ้อนจุ้มสะหรี  ศรีนครพิงค์ เจียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
วันที่   ๒๗    มกราคม    ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค   เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี


ถ่ายภาพร่วมกับท่านเลขามูลิธิไทยรัฐ  คุณวิเชน  โพชนุกูล   
โดยท่านมาเยี่ยมและให้กำลังใจในงานครั้งนี้

รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ
จาก...ดร.สุวรรณี  ชลานุเคราะห์    ศิลปินแห่งชาติ

ถ่ายภาพร่วมกับประธานกรรมการตัดสิน
ดร.สุวรรณี  ชลานุเคราะห์    ศิลปินแห่งชาติ


  
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ ( บ้านเอก ) จำนวน ๑๘ คน เป็นตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ในระดับประเทศ  ในชุด “ฟ้อนจุ้มสะหรี  ศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน  ๑๒  ทีมสุดท้าย จนได้รับ  รางวัลชนะเลิศ   ระดับประเทศ 
อีกครั้งหนึ่ง ( หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  ระดับประถมศึกษา 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๒ งานสุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล )
ในวันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔   ณ  เวทีการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ อาคารชาเลนเจอร์ ๒  เมืองทองธานี 
โดยได้รับมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันต่าง ๆ  ได้แก่  นาฏศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีดร.สุวรรณี  ชลานุเคราะห์   ศิลปินแห่งชาติ 
เป็นประธานกรรมการ   ทั้งนี้ มีทีมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศตามลำดับ  ดังนี้

 

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

รางวัล

โรงเรียน

สังกัด

ชนะเลิศ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒(บ้านเอก)

เชียงใหม่  เขต ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ร.ร.คลองเกลือ

นนทบุรี  เขต ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.ร.วัดโหละคล้า

ตรัง  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.วัดทางขึ้น

นครศรีธรรมราช เขต ๔

เหรียญทอง

ร.ร.อนุบาลบ่อทอง

ชลบุรี  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.บ้านแสลงโทน

บุรีรัมย์  เขต ๒

เหรียญเงิน

ร.ร.วัดเมธังกาวาส

แพร่  เขต ๑

เหรียญเงิน

ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เขต ๑

เหรียญเงิน

ร.ร.อนุบาลลำทับ

กระบี่

เหรียญเงิน

ร.ร.บ้านนาคู

กาฬสินธุ์  เขต ๓

เหรียญเงิน

ร.ร.บ้านตาด

อุดรธานี  เขต ๑

ได้เข้าร่วม

ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มหลวง

เชียงราย  เขต ๑

  ทั้งนี้   ในชุดการแสดงดังกล่าว  นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาท่ารำประกอบเพลงขึ้นใหม่  ซึ่งได้รับคำแนะนำและฝึกซ้อมการแสดงจาก   ครูจารุณี  สุทธิสวรรค์     
ประพันธ์บทร้องประกอบการแสดงโดย  ครูวรสรวง  สุทธิสวรรค์    และควบคุมการบรรเลงประกอบเพลงโดย  ครูธีรวัฒน์  หมื่นทา
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ