การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

รางวัลชนะเลิศ    
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๓)
การแสดงชุด  ฟ้อนนบสะหรี พระภูมี  มหาเจติยา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
วันที่   ๒๖    มกราคม    ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี


นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก ) จำนวน ๑๘  คน 
เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ในระดับประเทศ 
ในชุด “ฟ้อนนบสะหรี  พระภูมี มหาเจติยา”  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน ๑๒ ทีมสุดท้าย  จนได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
อีกครั้งหนึ่ง  (หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ระดับมัธยมศึกษา    ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๑  งานเก่งสร้างชาติ  และรางวัลชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๒  งานสุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล ) 
เมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔  ณ  เวทีการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  อาคารชาเลนเจอร์ ๒  เมืองทอง ธานี
โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเหรียญทอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากสามารถรักษาระดับคุณภาพ  
และผลงานการเรียนรู้ ในฐานะทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันต่าง ๆ 
ได้แก่   สำนักการสังคีต กรมศิลปากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   กระทรวงวัฒนธรรม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการตัดสิน
โดยมี ดร.สุวรรณี  ชลานุเคราะห์  ศิลปินแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ   ทั้งนี้ มีทีม ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศตามลำดับ  ดังนี้

 

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

รางวัล

โรงเรียน

สังกัด

ชนะเลิศ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒(บ้านเอก)

เชียงใหม่  เขต ๓

ชนะเลิศ

ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร

อุดรธานี  เขต ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

- ไม่มี -

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.ร.นารีรัตน์

แพร่  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.แจ้งวิทยา

สงขลา  เขต ๑

เหรียญทอง

ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว

ตรัง  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.ศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

เหรียญทอง

ร.ร.บ้านน้ำริน

พิษณุโลก  เขต ๒

เหรียญทอง

ร.ร.สตรีอ่างทอง

อ่างทอง

เหรียญเงิน

ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา

นครศรีธรรมราช เขต ๔

เหรียญเงิน

ร.ร.วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

สระบุรี  เขต ๒

เหรียญเงิน

ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา

นครพนม  เขต ๑

เหรียญเงิน

ร.ร.วานิชวิทยา

นครราชสีมา  เขต ๖

ทั้งนี้   ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ชุด  “ฟ้อนนบสะหรี  พระภูมีมหาเจติยา”  ดังกล่าว  ได้รับการเผยแพร่
และการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้มาจาก การแสดงชุด “ฟ้อนนบสาสะหรี ปูจาแจ้แห้ง มังกลามิ่งฟ้า”   ซึ่งเป็นผลงานของ  อาจารย์ศราวุธ  จันทรขำ 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา   โดยผู้ออกแบบท่ารำประกอบเพลง และผู้ถ่ายทอดท่ารำ  คือ  อาจารย์อริน   พูลเกษม    
ซึ่งทางชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ