พิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12  ( บ้านเอก )  จำนวน  21  คน  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน
ในวันที่  18  เมษายน 2553   ในการแสดงชุด  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”
ณ  เวทีประเทืองปัญญา  ฮอลล์ 4   อิมแพค  เมืองทองธานี
โดยมี  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โดยมีการแพร่ภาพเทปโทรทัศน์พิธีเปิดงาน  ในวันที่ 20  เมษายน 2553
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT  เวลา  10.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                   

 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ