การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  จำนวน  6  คน  เป็นตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ 
เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ในระดับประเทศ  ในชุด “ระบำเทพบันเทิง”  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน   12   ทีมสุดท้าย 
จนได้รับ    รางวัลเหรียญเงิน    ระดับประเทศ  
ในวันที่  18  เมษายน  2553  ณ เวทีอนุชนนาฏศิลป์  ฮอลล์ 7  อิมแพค  เมืองทองธานี 
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ล้วนแต่เป็นเยาวชนที่มีฝีมือชั้นเลิศ  
ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินจากกองการสังคีต   กรมศิลปากร     เป็นคณะกรรมการตัดสิน
โดยมี ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ     ศิลปินแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ