การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  จำนวน  9  คน  เป็นตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในระดับประเทศ
ใน  ชุด “ฟ้อนวิถีล้านนา  มังคละสะบัดชัย”  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน   12   ทีมสุดท้าย
จนได้รับ    รางวัลชนะเลิศ   ระดับประเทศ
ในวันที่  19  เมษายน  2553  ณ เวทีอนุชนนาฏศิลป์  ฮอลล์ 7  อิมแพค  เมืองทองธานี
และได้รับมอบถ้วยรางวัลจาก ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2553
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง    ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย  จากสถาบันต่าง ๆ  ได้แก่   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เป็นคณะกรรมการตัดสิน
โดยมี ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ  ศิลปินแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ