การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  จำนวน  8  คน  เป็นตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ 
เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ในระดับประเทศ  ในชุด “ฟ้อนซอไหว้สา  ก้าลายมองเซิง”  ร่วมกับตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศจำนวน   12   ทีมสุดท้าย   
จนได้รับ     รางวัลชนะเลิศ   ระดับประเทศ   
อีกครั้งหนึ่ง   ในวันที่  19  เมษายน  2553  ณ เวทีอนุชนนาฏศิลป์  ฮอลล์ 7  อิมแพค  เมืองทองธานี 
และได้รับมอบถ้วยรางวัลจาก ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2553 
นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน     ซึ่งในการประกวดครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย  จากสถาบันต่าง ๆ  ได้แก่     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร  เป็นคณะกรรมการตัดสิน 
โดยมี ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ     ศิลปินแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ

 


 


 

      

 

 

 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ