พิธีปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
เฉลิมขวัญยอดฝีมือ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับไปหน้างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12  ( บ้านเอก )  จำนวน  17  คน
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดงานและพิธีมอบรางวัล 
ในวันที่  20  เมษายน 2553   ในการแสดงเฉลิมฉลองชุด  “เฉลิมขวัญยอดฝีมือ”  ร่วมกับเพื่อนนักเรียนและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในประเภทต่าง ๆ   ณ  เวทีประเทืองปัญญา  ฮอลล์ 4   อิมแพค  เมืองทองธานี 
โดยมีนายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี 
นับได้ว่าเป็นโอกาสอันสำคัญของเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นแดนไกลแถบชายแดนของประเทศ 
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพบนเวทีอันทรงเกียรติระดับชาติ

 

 

 

 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ