บอร์ดเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ข้อความที่ 660
 

ครูครับปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพเเข็งแรงและขอให้มีวัฒนธรรมไปตลอดทั้งปี

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : กีรติ ดำรงไชน
(วันที่ : 7 มกราคม 2559 20:10:49 IP: 49.237.252.93)
 
 

 
 
ข้อความที่ 659
 

ครูคือปูชนียบุคคลจริง ๆ ขอชิ้่นชมในความทุ่มเท เสียสละเพื่อศิษย์ ถ้าอยู่ใกล้ ๆ จะขอกราบงามเลยคะ คุณครู

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : อัจจิมา สุจริต
(วันที่ : 24 ตุลาคม 2558 09:38:01 IP: 14.207.36.50)
 
 

 
รวมทั้งหมด : 66 หน้า : 652 ข้อคิดเห็น
(ย้อนกลับอีก 10 หน้า) << ย้อนกลับ [57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66

ติดตาม Facebook ครูแหวว ครูนก

 
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
ข้อความ:

กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
ห้ามใช้คำ หรือ ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือคำที่ใส่ร้ายที่ไม่เป็นความจริง หยาบคาย
ผู้ที่โพส์ทข้อความใส่ร้ายและทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย มีความผิดทางอาญา ตามกฏหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
 
 

( ลิขสิทธิ์บอร์ดโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ )

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ