บอร์ดเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ข้อความที่ 619
 

ขึ้นชื่อว่า\"ศิษย์มีครู\" เชื่อว่าศิษย์ย่อมถึงพร้อมด้วยความเจริญเช่นกัน ในวันนี้... ครูก็ระลึกถึงครูของครู และขอบใจศิษย์รักที่มีครู

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : ครูแหวว
(วันที่ : 17 มกราคม 2556 00:40:25 IP: 118.172.40.21)
 
 

 
 
ข้อความที่ 620
 

เป็นบุคลากรที่มีฝีมือด้านนาฏศิลป์ทรงคุณค่าน่าชื่นชม มีเจ้าตัวเล็กอีก 2 คน ยังมุ่งมั่นทำผลงานอย่างต่อเนื่องได้สำเร็จสุดยอดจริง ๆ ขอชื่นชมด้วยใจจริง การบริหารจัดการเรื่องเวลาก็คงยอดเยี่ยม เก่งจริงๆ ได้เป็นตัวอย่างให้ครูนาฏศิลป์ทุกท่าน

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : นางตรีชฎา จิตมนัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 087-6238186
(วันที่ : 9 มีนาคม 2556 09:50:18 IP: 49.48.239.233)
 
 

 
 
ข้อความที่ 621
 

ชื่นชม ผู้มากด้วยองค์ความรู้ ความพร้อม และความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้แนะนำทางให้ผม ก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญอย่างงดงาม ขอจงภาคภูมิใจในการสั่งสมคุณงามความดี ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับ ขอบคุณครับ

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : อาจารย์สมศักดิ์ ทองปาน นาฏศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 0801092143
(วันที่ : 26 เมษายน 2556 21:49:37 IP: 125.27.77.87)
 
 

 
 
ข้อความที่ 622
 

ขอชื่นชมคุณครูนะคะ คุณครูจะเป็นแบบอย่างที่ดิฉันจะเอาเป็นแบบอย่าง

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : สิรินาฏ จันทร์ทรง
(วันที่ : 18 มิถุนายน 2556 11:55:07 IP: 202.29.39.235)
 
 

 
 
ข้อความที่ 623
 

คุณครูแหววเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่แท้จริง ขอร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูอีกคน ในฐานะที่เป็นครูที่มีอุดมการณ์เดียวกัน สุดยอดแห่งความเป็นครูโดยแท้ sukunop@hotmail.com

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : นพรัตน์ วิวาสุขุ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
(วันที่ : 24 มิถุนายน 2556 23:32:50 IP: 119.42.94.116)
 
 

 
 
ข้อความที่ 624
 

พี่เป็นคนเก่ง ทำงานได้เป็นระเบียบมีหลักฐานการทำงานที่ชัดเจน น้องอยากขอให้พี่เป็นที่ปรึกษาในการทำผลงาน เพราะตอนนี้น้องบรรจุได้ 4 ปี จะทำคศ.2 พอเริ่มเก็ผลงานอยู่ค่ะ อยากเก่งเหมือนพี่แหว๋วค่ะ

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : ครูประภัสสร โอจันทร์
(วันที่ : 9 กรกฎาคม 2556 16:48:40 IP: 61.7.132.125)
 
 

 
 
ข้อความที่ 625
 

ขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงค่ะ สุดยอดเลย เป็นคุณครูที่ทั้งเก่งทั้งสวย

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : ครูโชติกานต์ ธนวิศิษฐ์ธาดา อนุบาลกันทรวิชัย
(วันที่ : 9 กรกฎาคม 2556 19:02:02 IP: 1.2.226.166)
 
 

 
 
ข้อความที่ 626
 

ครูคือต้นแบบแห่งความงดงามทางการศึกษา ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับการสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยต่อไปนะครับ

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : พิชาชาญ สกุลสอน
(วันที่ : 10 กรกฎาคม 2556 09:44:44 IP: 61.7.253.146)
 
 

 
 
ข้อความที่ 627
 

นาฏศิลป์นี่ลึกซึ้งจัง

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : ลูกอ๊อด
(วันที่ : 10 กรกฎาคม 2556 19:40:14 IP: 115.67.194.205)
 
 

 
 
ข้อความที่ 628
 

ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆขอชื่นชมและขอนำแนวทางไปใช้กับนักเรียนด้วยนะค่ะ เก่งจริงมากเลย

 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : พัชรา สิกขา
(วันที่ : 16 กรกฎาคม 2556 10:30:08 IP: 202.29.177.222)
 
 

 
รวมทั้งหมด : 66 หน้า : 652 ข้อคิดเห็น
(ย้อนกลับอีก 10 หน้า) << ย้อนกลับ [57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66] หน้าต่อไป >>

ติดตาม Facebook ครูแหวว ครูนก

 
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
ข้อความ:

กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
ห้ามใช้คำ หรือ ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือคำที่ใส่ร้ายที่ไม่เป็นความจริง หยาบคาย
ผู้ที่โพส์ทข้อความใส่ร้ายและทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย มีความผิดทางอาญา ตามกฏหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
 
 

( ลิขสิทธิ์บอร์ดโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ )

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ