การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2550
 
กลับหน้า การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
 นิทรรศการ  เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน นาฏศิลป์”
และ การแสดงพิธีเปิด  ในงานประชุมผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ระดับประเทศ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐    ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
ประชุมผู้บริการ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ทั่วประเทศ
 
การจัดคลินิคครูดีมืออาชีพ  เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์”
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๐ ภาคเหนือ
วันที่ ๘ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.พิษณุโลก
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “ฟ้อนแง้นมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้” 
และ การแสดงพิธีเปิด  ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย : มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
วันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 
ฟ้อนแง้น มหัศจรรย์
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “ฟ้อนแง้นมหัศจรรย์ และการพัฒนานวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์”
ในงาน มหกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน
วันที่ ๘-๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐  ปี จ.เชียงใหม่
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ