การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2552
 
กลับหน้า การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “ภาพความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒”  
ในงาน “มหกรรมภาพความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา”
วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖  ดอกคำใต้  อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา
 
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ