รางวัลชนะเลิศ นาฏศิลป์ชิงถ้วยพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๕๓
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 

ฟ้อนสดุดี พระมิ่งแม่สิริกิติ์

 

เป็นการแสดงที่นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีแนวคิดมาจากการนำเอาศิลปะท่ารำการฟ้อนแบบพื้นเมืองภาคเหนือ
มาผสมผสานกับท่ารำนาฏศิลป์ไทยเพื่อสื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวไทยโดยถ้วนหน้า ให้มีความร่มเย็นผาสุกจนถึงปัจจุบัน
ประพันธ์บทร้องโดย ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
ที่ปรึกษาการประดิษฐ์ท่ารำ และฝึกซ้อมการแสดงโดยครูจารุณี สุทธิสวรรค์
นำออกแสดงครั้งแรกในการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี ๒๕๕๓

ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ