รางวัลรองชนะเลิศ นาฏศิลป์ชิงถ้วยพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๕๓
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 

ฟ้อนไหว้สา พระแม่ฟ้าของปวงไทย

 

เป็นการแสดงที่นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีแนวคิดมาจากพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
มีการตกแต่งเครื่องสักการะตามแบบล้านนา และการใช้ประทีปแทนการจุดเทียนชัย ตลอดจนการฟ้อนสมโภช
เพื่อร่วมแซ่ซ้องในพระเกียรติคุณ ในฐานะพระแม่ฟ้าของปวงชาวไทย
ซึ่งได้ดัดแปลงรูปแบบการแสดงฟ้อนแบบพื้นเมืองภาคเหนือ มาผสมผสานกับท่ารำนาฏศิลป์ไทย
ประพันธ์บทร้องโดย ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
ที่ปรึกษาการประดิษฐ์ท่ารำ และฝึกซ้อมการแสดงโดยครูจารุณี สุทธิสวรรค์
นำออกแสดงครั้งแรกในการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี ๒๕๕๓

ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ