การเผยแพร่ผลงานทางสื่อมวลชน
ของครูแหวว
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รายการสารคดี เรื่อง การนำพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
สู่การเรียนการสอน
: กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ประกอบการแสดง

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
รายงานพิเศษ เรื่อง กิจกรรมดีเด่น การเล่านิทาน
คุณธรรมประกอบการแสดง เรื่อง พระมหาชนก

ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
   
รายการสารคดี ครูดีที่หนูรักตอน ครูมืออาชีพ
ทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. ช่อง ๑๑
รายการถ่ายทอดสด มหกรรมการแสดง พระมหาชนกกับชีวิตจริง ของฉัน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
   
รายการสารคด โลกสีขาว ตอน ฟ้อน พื้นเมืองเหนือ ทางสถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ รายการสารคดีคนต้นกล้า ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
 
รายการถ่ายทอดสด
การแสดงพิธีเปิดงาน และพิธีมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
 
รายการถ่ายทอดสด
การแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๐ และการสัมภาษณ์ ถอดรหัสภูมิปัญญาฟ้อนแง้นมหัศจรรย์
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
รายการถ่ายทอดสด
การแสดงพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์เด็กไทย : มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ปี ๒๕๕๐
 
 
รายการ มหัศจรรย์เด็กไทย ฟ้อนแง้นมหัศจรรย์
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่องทีวีไทย ปี ๒๕๕๐
 
 
การเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ห้องเรียนปฏิรูป
เรื่อง “รำไทยพัฒนาชีวิต” และการแสดงพิธีเปิดในงานศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙
ณ กาดเธียเตอร์อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
การแสดงพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ : เก่งสร้างชาติ
ณ ศุนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ