ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2551
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การประกวดนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน   
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับมัธยมศึกษา  ระดับภาคเหนือ 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ ๓  
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำเทิดพระเกียรติ  ระดับมัธยมศึกษา 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดละครโรงเล็ก  ระดับประถมศึกษา 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
รางวัลยอดเยี่ยม  การประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา
ระดับภาคเหนือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รางวัลยอดเยี่ยม  การประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ ๓
ระดับภาคเหนือ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำเทิดพระเกียรติ
ระดับมัธยมศึกษา  ระดับภาคเหนือ
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดระดับประถมศึกษา
ระดับภาคเหนือ   จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ละครโรงเล็ก เรื่อง พระมหาชนก
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ