ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2552
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับประถมศึกษา
จาก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับมัธยมศึกษา
    จาก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ.ในหลวง ระดับประถมศึกษา
จาก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ.ในหลวง ระดับมัธยมศึกษา
    จาก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันรำวงประยุกต์  ระดับมัธยมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา

รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับประถมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
รางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ ๑
 การแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับมัธยมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เก่งสร้างชาติ
 
เก่งสร้างชาติ
รางวัลชนะเลิศ   ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระดับมัธยมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒
จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชุด “ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง”
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒
จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชุด “รำถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี”
   
รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันรำวงมาตรฐาน   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  15  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  16  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  16  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ระบำเทพบันเทิง 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  17  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ฟ้อนวิถีล้านนา  มังคละสะบัดชัย 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์   ระดับมัธยมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  17  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ฟ้อนซอไหว้สา   ก้าลายมองเซิง
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ