ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)

รำวงมาตรฐาน
ระดับประถมศึกษา

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับประถมศึกษา

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ระดับประถมศึกษา นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)  

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
ระดับประถมศึกษา

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)

 
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ