ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้า ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552
 
 
รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันรำวงมาตรฐาน   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  15  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

 
เป็นการแข่งขันที่มีทั้งหมด  42  ทีม  ที่ 1 คือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย 
ที่ 2 คือ โรงเรียนอนุบาลลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี   ที่ 3 คือ  โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  จังหวัดพิษณุโลก
เป็นรางวัลที่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจเช่นกัน  ถึงแม้ไม่ได้เหรียญทอง  แต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว   สำหรับเด็กๆของโรงเรียนเราที่มีความแตกต่างมากมาย  เมื่อเทียบกับอีกหลายๆโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน  ถือว่าเป็นรางวัลที่จะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเพียรและพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก  
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ