ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้า ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552
 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  16  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ระบำเทพบันเทิง 
 

 
เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุด   เนื่องจากเป็นการรำที่เป็นแบบฉบับมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทย  เราตั้งใจตั้งแต่การเรียนรู้  ฝึกฝน และการสร้างเครื่องแต่งกาย  เครื่องแต่งกายชุดนี้  เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ เสียสละทั้งแรงกาย  แรงใจ ทุนทรัพย์ และเวลา  ตลอดจนมีอุปสรรคนานัปการ แต่เราก็สามารถผ่านไปได้อย่างสง่างาม  และภาคภูมิใจเป็นที่สุด  ขณะเดียวกันทราบมาว่าโรงเรียนอื่นๆ  ลงทุนเช่าชุดในราคาชุดละ 500- 1,000บาท (ชุดก็สวยและสมราคาจริงๆ)
มีจำนวนที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น  16     ทีม    โรงเรียนที่ได้ที่  2 คือ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ  จังหวัดลำปาง
และที่ 3 คือ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ