ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ระดับประถมศึกษา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้า ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552
 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์   ระดับประถมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  17  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ฟ้อนวิถีล้านนา  มังคละสะบัดชัย 
 

 
เป็นรายการที่มีทีมแข่งขันทั้งหมด  35  ทีม  และส่วนใหญ่จะเป็นการเต้นบ้าง จินตลีลาบ้าง ซึ่งมาจากโรงเรียนที่มีศักยภาพเช่น โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนประจำจังหวัด   แต่ในที่สุดเราก็สามารถชนะใจกรรมการได้อย่างไม่หนักใจ   เนื่องจากกระบวนท่ารำที่มีความคิดสร้างสรรค์สวยงาม   และความสามารถในการฟ้อนแง้นที่พร้อมเพรียงกัน   อีกทั้งเด็กๆมีแรงบันดาลใจอยากเข้าสู่เวทีระดับชาติ   และต้องการนำชัยชนะนี้ไปฝากครูผู้สอน  เนื่องจากเราอยู่กันคนละเวที  และแล้วเด็กๆก็ทำได้สำเร็จ  โรงเรียนที่ได้ที่ 2 คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  จังหวัดตาก   และที่ 3 คือ โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน  จังหวัดพะเยา  
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ