ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้า ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552
 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์   ระดับมัธยมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  17  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ฟ้อนซอไหว้สา   ก้าลายมองเซิง
 

 

 

 
 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจ  เนื่องจากมีทีมเข้าร่วมการทั้งสิ้น  28  ทีม   แต่ละทีมก็มีความมุ่มมั่นตั้งใจ และชุดการแสดงล้วนอลังการ มีการลงทุนที่สูงมาก   บางโรงเรียนถึงกับมีฉากและอุปกรณ์มากมาย  แต่เราก็ไม่ได้หวั่นไหว    เนื่องจากเราได้มีโอกาสดูกระบวนท่ารำและการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว  เรายิ่งมั่นใจและตั้งใจทำให้ดีที่สุดจนชนะใจกรรมการ    ส่วนโรงเรียนที่ได้ที่ 2  คือ โรงเรียนนารีรัตน์  จังหวัดแพร่   และที่ 3 คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  จังหวัดตาก   ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่ติดอันดับ   ล้วนแล้วแต่มีฝีมือและเคยชิงชัยกันในเวทีการประกวดนาฏศิลป์  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาแล้วทั้งสิ้น 
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ