เก่งสร้างชาติ
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
ความภาคภูมิใจของชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ผลงานชนะเลิศ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ เก่งสร้างชาติ ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนวิถีคนเมือง ซึ่งฝึกสอนโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินล้วนแล้วแต่เป็นปรมาจารย์จากกรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ