การแสดงพิธีเปิดงานเก่งสร้างชาติ
ชุด สู่ขวัญนักเรียนไทย
จัดทำและเอื้อเฟื้อโดย... สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
เป็นการแสดง ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551 ในชุด "สู่ขวัญนักเรียนไทย" ใช้การแสดง รำเชิญพระขวัญ ซึ่งแสดงโดย นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับการบรรเลงและขับร้อง จากโรงเรียนมัธยมสังคีต ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ