การประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
สกู๊ปพิเศษ จากรายกายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ถ่ายทอดทางช่อง 9 ในวันอังคาร ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2552 เป็นการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบท มีฐานะยากจน โดยส่วนหนึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติและด้อยโอกาส แต่ได้ใช้ความเพียรพยายามฝึกฝนให้ตนเองมีความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่เวทีระดับชาติ โดยเบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้
คือ ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ผู้ซึ่งไม่เคยเอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้าง ตั้งใจทุ่มเทพัฒนาเด็ก รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนประสบความสำเร็จ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของครูและนักเรียนอีกหลายๆคน อำนวยการผลิตโดย บริษัทเดรโกเน็ตเวิร์ค จำกัด

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ