รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง 1
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
เป็นผลงานการแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้น ม.1- ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ที่ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่
โดยศึกษาท่ารำการตีกลองมองเซิงแบบประยุกต์ จากผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ ปี 2551 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาประยุกต์ใช้แต่ยังคงอาศัยเพลงเดิม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้น โดย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอขอบคุณ คุณวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน ที่ช่วยเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ทาง youtube และที่สำคัญ
ขอขอบคุณที่มา ของลวดลายการตีกลองมองเซิงแบบประยุกต์ คือ คุณนริศรา ชุ่มตา เจ้าของผลงาน "ก้าลายมองเซิง" มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ