การประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2552 เก่งสร้างชาติ
การประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี 2552
เก่งสร้างชาติ
นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์
ผลงานเผยแพร่ ทางโทรทัศน์
ผลงานเผยแพร่
ทางโทรทัศน์
การแสดงชุด
ฟ้อนวิถีคนเมือง
ฟ้อนแง้นมหัศจรรย์
การแสดง
ละครโรงเล็ก
เรื่อง พระมหาชนก
การแสดงพิธีเปิด
เก่งสร้างชาติ
สู่ขวัญนักเรียนไทย
ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง 1 ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง 2
ฟ้อนซอไหว้สา
ก้าลายมองเซิง 1
ฟ้อนซอไหว้สา
ก้าลายมองเซิง 2
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ
ฉุยฉายวันทอง
ฟ้อนสดุดี
พระมิ่งแม่สิริกิติ์

หนุมาน
จับนางเบญกาย

ฟ้อนไหว้สา
พระแม่ฟ้าของปวงไทย

ฟ้อนสาวไหม