ผลงานเผยแพร่ทางโทรทัศน์
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ครูดีที่หนูรัก
ตอน ครูมืออาชีพ
ข่าวพระมหาชนก
ทางสถานี itv
แถลงข่าว งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน
     
พระมาหาชนก
กับชีวิตจริงของฉัน
พระมหาชนก
สู่กระบวนการเรียนการสอน
พิธีเปิดงาน
มหัศจรรย์เด็กไทย
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ