ผลงานเผยแพร่ทางโทรทัศน์
พิธีเปิดงานมหัศจรรย์เด็กไทย
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้ารวม ผลงานการเผยแพร่ทางโทรทัศน์
 
 
   
 
 
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 คน
เป็นตัวแทนของนักเรียนภาคเหนือ แสดงชุด ฟ้อนแง้น ประกอบเพลง ล่องแม่ปิง ในการแสดงพิธีเปิดงานมหัศจรรย์เด็กไทย
ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ